Goetia

 

 

Dobro došli u nezaboravni srednji vijek, koji je tek danas saživio u beskonačno ljudskih želja koje nemaju kraja

 

 

 

 

 

 

Duhovi Goetije

Duhovi Goetije, ili Legemeton, niži ključevi Solomona, nazivaju se "zli duhovi". Naime, to nije istina, duhovi Goetije, ili bolje rečeno biča, su nadnaravne sile Jetziraha, tj. svijeta koji kristalizira formu Briaha. Nije moguć duhovni napredak, ukoliko inicijant nema barem jednog zaštitnika među bićima višeg, srednjeg i nižeg astrala, uvjetno rečeno. Sa treće strane, biča Goetije utjelovljuju gotovo sve moči koje su potrebne čovjeku, i jedino su razumljivi ljudskom umu, pošto imaju lik, formu, praktična znanja, vrijednosti, te sa njima se može "komunicirati". Ključna razlika između nižih i viših duhova, nije u njihovoj hirarhiji, već u moćima koje posjeduju i stupnju materijalizacije. Tkz. niži duhovi su u stvari moćniji, pošto mogu djelovati u formi razumljivoj čovjeku, dok "viši duhovi" imaju velika ograničenja u djelovanju na materijalnoj plati. Pod tim se ne podrazumijevaju samo materijalne činjenice, već kristalizacija znanja u umu, pošto je suptilnu formu potrebno pravilno izraziti i napisati. Znanje i govor su kvalitete Assiaha, tj. materijalnog svijeta.

Mnoga značenja koja im se prepisuju su zastarjela, naime, Goetija je pisana u srednjem vijeku. Sigili su također nevažeći, ali su ipak nužni početak, naime, to su sigili dobiveni kroz magijsku dušu autora Goetije, to znači, da ih samo autor preko svojih moči može prizvati. Imena su dobar početak meditacije i razmišljanja o njima, iako su djelomično točna. Danas mnoga biča Goetije, u stvari podsvjesno djeluju na ljude, koji mogu biti i tvrdi materijalisti, ali podsvjesno su spojeni na svoje zaštitnike, koje ih obično svjesno negiraju, to je naime veliki trik kako su bogovi preživjeli tvrdi materijalizam i ostali prisutni u životu ljudi, nesvjesna evokacija ključ je uspjeha ljudi i bogova, naime, biča Goetije u sebi utjelovljuju "duh starih bogova".

Neka su biča vrlo opasna, "demonske prirode", neki su dobri, neki promjenjivi, poput ljudi. Po Kaldejskoj filozofiji, "Anđeli" Jetziraha se nazivaju "demonima". Naime, tu vlada prava zbrka oko hirarhije biča, ali, potpuno je jasno i logično, da biča koja žive u Jetzirahu, koji je jedino razumljiv i dohvatljiv za čovjeka, imaju svoje pozitivne i negativne osobine, to su biča dualne prirode. Potpuno je kriva predstava, koja je izopačila duhovne nauke, da su "anđeli" dobra biča. To je iluzija, dječja bajka, sa druge strane, ljudi vole u teškim trenucima vjerovati u bajke, naime, bajke imaju evokativnu moč na nivou podsvijesti. Ljudska priroda djeluje često vrlo primitivno, za svako dobro pripisuju se zasluge "anđelima", dok za loše dogadjaje "demonima". Demoni su po jednoj definiciji, tamna strana Anđela. To je najveća iluzija, koja je sama za sebe veliko ograničenje za napredak ljudske vrste na evolutivnoj ljestvici. Današnji tvrdi materijalizam i primitivne "velike teorije" koje žele na "psihološki" način objasniti ljudsku religiju, nadnaravno, duhove, degradacija su za "naučno društvo", dok ljudi sve manje vjeruju u istinske kultove. Takva situacija izaziva "bijes bogova na čovjeka", koji postaje "mašina svojih nagona i želja pod utjecajem medija ", koje mu nameče okolica, te koji gazi i vrijeđa sveto i poštovano. Biča Goetije su vrlo moćna, svi imaju veliki broj legija kojima zapovijedaju. Svako biče ima svoju hirarhiju, svoje pomoćnike, među ljudima i astralnim bićima. U evokaciji, gotovo je nemoguće odmah prizvati nekoga od njih, već se svi oni javljaju preko svojih podređenih. Tek kada inicijant ili čovjek zadovolji njihove stroge uvjete, mogu se pojaviti i predati im, tj. spojiti ili inkarnirati svoju moč.

Mnoga biča daju različita znanja, npr. društvene nauke, retoriku, matematiku, astronomiju, fiziku, filozofiju, kemiju i dr. Nekada su učeni ljudi posjedovali sva znanja, danas su se nauke podijelile. To je utjecalo i na biča astrala, koja su se također morala specijalizirati za pojedine nauke. Mnogi od njih daju poštovanje i visoki status. Mnogi od njih tradicionalno se bave govorenjem prošlosti sadašnjosti i budućnosti, te raskrivanjem sakrivenih i tajnih stvari. To je osobina svih viših biča, ali tu postoji bitna razlika, naime, "gleda" se na istok, zapad, sjever i jug, prema gore i prema dole, sveukupno ima 22 smjera "gledanja" i otkrivanja tajni. Kada se žele otkriti tajne kod drugih ljudi, potrebno je probiti zaštitu kod te osobe. Mnogi od njih su promjenjive prirode, neki su dobri, dok su rijetki izrazito loši i opasni. Mnoga biča bave se tkz. "ljubavnim spajanjem", ali tu postoji velika varka. Mnogi od njih, javljaju se pod stotinama imena svojih legija i podređenih, u različitim državama i lokalnim skupnostima. Ta biča često djeluju na ljude intuicijom i kontrolom njihovih želja!, u najširem smislu riječi, npr. želja za pojedinim znanjem ugledom, moči, statusnim simbolima, ali i religijskim titulama. Močna želja jednaka je volji, volja za nečim može postati nesvjesna evokacija nekog biča!

Slijede imena tih močnih astralnih biča. Neka od njih se javljaju kod ljudi u snovima, putem različitih likova, koji u sebi nose duboku simboliku povezanu sa drvom života. Jungovim riječima rečeno, to su kolektivni arhetipovi kolektivne svijesti, ali to ipak ne treba razumjeti doslovce, ta astralna biča su iznad svega močne sile univerzuma, i bez njihovog blagoslova ili podsvjesnog kontakta, nije moguće duhovno napredovati ili biti zadovoljan i uspješan u životu. Ova glavna biča imaju ispod sebe mnogobrojne legije ("vojsku") kojom raspolažu, ili modernim okultizmom rečeno, formiraju sebe u potpuno biče, po formuli, gdje su njihove legije dio njihovog tijela, po uzoru na drvo života. To je prva velika tajna radi koje je došlo do velikog nerazumijevanja duhova i biča Jetziraha.

 

Imena biča

 

 1. Beal, veliki kralj istoka. Nekada upotrebljava magijski lik mačke, nekada žabe krastače, nekada uzima lik čovjeka. Kralj istoka, naime, može se javiti u bilo kojem liku, što je osobina svakog kralja, koji posjeduje gotovo sve moči svojih legija kojima zapovijeda, ukupno 66. Javlja se također pod stotinu imena i vrlo je popularan u cjelo Evropi, djeluje preko svojih legija.
 2. Agares, veliki vojvoda, pomoćnik je kralja istoka. Javlja se u liku mladog čovjeka, koji nekada jaše na krokodilu. Posjeduje različite moči, uglavnom destruktivne. Njegove legije imaju mnogobrojna imena, koja se inkliciraju u folklornoj magiji, za nanošenje štete neprijatelju, rušenju časti ili izazivanju zemljotresa, no, zemljotres je tu simboličan, znači rušenje života, ali sa druge strane, tamna strana Agararesa je velika, ukoliko ga se istinski izazove i razljuti, može zaista izazvati pravi zemljotres! Posjeduje moči govorenja svih jezika, i može biti blažen učitelj za svoje poklonike. Ispod sebe ima 31 legiju.
 3. Vassago, močni princ. Slične prirode je poput Agaresa, ali je pozitivne prirode. Odgovara i otkriva sakrivene tajne. Neki vidovnjaci dobivaju moči od Vassaga, naime, moči vidovitosti se često dobivaju od tih duhova, koji djeluju putem svoji legija, ili nevidljivih pipaka, slično hobotnici. Sa treće strane, otkiva okultne tajne istinskim inicijantima, često je nevidljivi duhovni vodič. Upravlja sa 26 legija.
 4. Samigoga ili Gamigon, veliki markiz. Javlja se u liku malog konja ili lude, može i u liku crnca ili u obliku cirkusnog zabavljača. Njegovo područje su sve društvene nauke. Gamigon je također provodnik i zagovornik mrtvih, naime, u trenutku smrti, pomaže dušama u posmrtnom svijetu, ili "razrješava grijehe", Tibetanski, Bardo. Može biti prisutan na pogrebnim ceremonijama. Upravlja sa 30 legija.
 5. Marbas, veliki upravnik ili direktor. Javlja se u liku velikog pobjedonosnog lava, ali može također uzeti i ljudski lik. Njegovo područje su prirodne nauke, posebno fizika, mehanika i srodne znanosti. Također izaziva i liječi bolesti, daje ljudima dobru intuiciju, naime, mnogi ljudi komuniciraju sa svojim zaštitnicima putem intuicije ili čudnim snovima. Ispod sebe ima 36 legija.
 6. Valefor, veliki vojvoda, "dobar kućni duh". Javlja se u liku lava sa magarcem na glavi. No, sa druge strane i zaštitnik lopova!, može čovjeka navesti na obiteljske prevare i krađu. Ukoliko se razljuti, može dovesti do razvoda braka. Upravlja sa 10 legija.
 7. Amon, močni, ali kruti veliki markiz. Može se javiti kao vuk sa zmijskim repom. Vrlo opasno biče, koje mora čarobnjak staviti pod kontrolu. Izaziva svađe, sukobe, ali i primirja. To je općenito duh nemira i neprijateljstva. Popularan je u folklornoj crnoj ali i bijeloj magiji, javlja se u svojih 40 legija i stotinama imena. Također govori budućnost, ali zna i lagati. Naime, mnogi duhovi vide budućnost i prošlost, ali tu postoji bitna razlika, naime, različito o vidovnjaku i odnosu, ta biča se nekada poigravaju sa ljudima i daju im lažne informacije i vizije. Pod njim se nalazi 40 legija.
 8. Barbatos, veliki vojvoda. Javlja se u liku plemenitog kralja sa svojom vojskom. Duh koji daje talent čovjeku da se bavi životinjama, da razumje njihov jezik. Njegova moč je da otkriva sakrivene tajne magijom, naime, nije dovoljno biti vidovit, i imati informacije od "gore", pošto ukoliko se analiziraju tajne nekih ljudi, na primjer koraci u poslu, ti ljudi imaju zaštitu močnih duhova koju treba "probiti", pronaći mala vrata ulaza. Tu je Barbatos "specijalist", pošto poznaje sve tajne astralnih ogledala. Daje također moč i visoko poštovanje u društvu. Upravlja sa 30 legija.
 9. Paimon, najmoćniji kralj i najmoćnije biče Goetie. Javlja se u liku čovjeka na devi, sa krunom na glavi. Vrlo raširen u djelovanju na zemlji, popularan je i vrlo močan. Upravlja sa čak 200 legija nižih biča. Vrlo je profinjen i zahtjevan od svojih izabranika, podržava močne i bogate, ali i bira talentirane među siromašnima, kojima dodjeljuje uspjeh. Posjeduje gotovo sve moči, i ljudima, putem svojih legija, može ispuniti gotovo sve želje. Također se javlja u mnogim imenima i ucrtan je u stotine talismana.
 10. Buer, veliki upravnik. Javlja se u liku strijelca. Plemeniti Učitelj morala, filozofije, religije, prirodnih nauka i logike. Danas djeluje močno u informatici i mikroelektronici. Također, pod njegovim blagoslovom, biljni svijet se rascvjeta pod suncem tog pozitivnog i toplog biča. Ispod sebe ima 50 legija.
 11. Gusion, veliki vojvoda. Daje znanje, odgovore na mnoga pitanja, ali i snalažljivost u komunikaciji. Blizak je advokatima, daje visoku čast i poštovanje u društvu. Upravlja sa 50 legija.
 12. Sitri, veliki princ. Javlja se u liku lijepe mlade osobe, djevojke ili mladića. Majstor je "čaranja", magije i egzorcizma. Daje moč vraču u ritualima ljubavne magije, koja je njegova specijalnost. Njegovih 60 legija daje mu veliku moč, ali sa druge strane, otvara ljudska srca, radi čega može trgovati sa ostalim bogovima koji žele otkriti tajne za svoje izabranike koji su ih prizvali.
 13. Beleth, je močni i opasni kralj užasa. Dolazi na svjetlom konju, dok ispred njega sviraju počasne trube. Upravlja sa 85 legija, vrlo je opasan za evokaciju. To je biče prisilne ljubavi, koja je posesivna. On kontrolira i uzrokuje ljubav, ali to nije točno, on je ljubavni okov, sila koja spaja, ali to je sila bez slobodne volje, to je njegova velika moč kojom manipulira znanim ljudima i velikim događajima. To je njegova osnova trgovine sa bićima astrala. Njegova moč je ljudska slabost, koja se zove "ljubav", "želim biti sa njim vječno", izvornu energiju prima iz najvišeg Binaha. Radi svoje pozicije, postao je vrlo močan, ali je u biti pokvareni trgovac, za ljude "blagoslov". To je istinska priroda "ljubavne magije".
 14. Leraje, močni markiz. Javlja se kao strijelac obučen u zeleno, sa lukom i strijelom. Mnogi ljudi sanjaju bitke i nepoznate vojske, Leraje daje pobjedu svojim izabranicima. To ne mora biti pravi rat, već npr. borba na tržištu, ali pod njegovim vodstvom, strijela će sigurno pogoditi cilja. Generali i vojni stratezi ovise o njemu, sa druge strane, njegova je tamna plat, dosada, radi čega voli izazivati ratne igre. No, to mu se nasmije zamjeriti, pošto su ratovi, iako strašni, sastavni dio evolucije čovječanstva. Upravlja sa 30 duhova, koji ukoliko ne ratuju, izazivaju velike svađe kod ljudi ili organizacija.
 15. Eligos, veliki vojvoda. Javlja se u liku viteza, nosi koplje, zastavu i zmiju. Najbolji strateg u vođenju ratova, zna kako pobijediti, također je majstor u rješavanju zapletenih situacija(npr. kriza talaca). Majstor je ljubavnog povezivanja među visokim staležima i velikim ljudima, upravlja sa 60 legija.
 16. Zepar, veliki vojvoda. Javlja se u crvenom plaštu i oklopu. Izaziva da žena voli muškarca, donosi ljubav među spolovima, ali također i neplodnost. Upravlja sa 26 legija.
 17. Botis, veliki upravnik i grof. Javlja se u liku otrovne i ružne zmije. Može značiti sakrivene neprijatelje, od kojih može zaštititi ali i kazniti. Govori budućnost. To je biče pomirenja, vidovitosti, ali i zakulisnih ugara. Radi velike potražnje, javlja se u 60 legija.
 18. Bathin, močni vojvoda. Javlja se kao jaki čovjek s zmijskim repom. Njegova specijalnost su biljke, plemeniti metali i transport. Upravlja sa 30 legija duhova.
 19. Sallos, veliki i močni vojvoda. Javlja se u liku velikog vojnika koji jaše na krokodilu. Njegovo područje je izazivanje ljubavi i vezivanje. Upravlja sa 30 legija. No, i mnogo više od toga, pošto se iza riječi ljubavi kriju mnoge tajne i promjene, često znači put borbe do ljubavi.
 20. Purson, veliki kralj. Javlja se kao čovjek sa lavovskom glavom, u ruci nosi opasnu zmiju i jaše na medvjedu. Gospodar i veliki učitelj okultnih nauka, kozmogonije, Kabbale. Poznaje budućnost i prošlost. Vrlo je profinjen, gospodar je psihologije, daje visoke časti. Upravlja sa 22 legije, koje djeluju vrlo sakriveno i suptilno.
 21. Marax, veliki grof i upravnik. Javlja se kao bik sa ljudskim likom. Daje svojim izabranicima znanja iz astrologije, astronomije, svih društvenih nauka, botanike i plemenitih materijala. Upravlja sa 30 legija.
 22. Ipos, grof i močni princ, javlja se u liku anđela. On učini čovjeka duhovitim i srčanim. Upravlja sa 36 legija. Gospodar je političkog marketinga, javnih nastupa i sl.
 23. Aim, veliki i močni vojvoda. Javlja se u liku lijepog muškog tijela, sa tri glave, prva u obliku zmije, druga u obliku čovjeka sa dve zvijezde, i treća u obliku teleta. Arhitekta i inženjer koji gradi kuče i palače, ali tamna mu je strana požar. Gospodari sa 26 legija.
 24. Naberius, hrabri markiz. Javlja se u liku crne vrane koja se obavija oko kruga. Poznaje mnoge nauke, specijalnost mu je retorika. Daje visoku čast i položaj u društvu, ukoliko je izgubljena, tada je vrača. Vrlo pozitivno i moćno biče. Upravlja sa 19 legija, iako ima strašne likove u kojima se javlja.
 25. Glasya labolas, močni upravnik. Javlja se u liku psa, sa krilima poput grifona. Uči sve nauke, pozna budućnost, ali je autor svih ubojstava čovjeka. Ovo biče je za evokaciju jedno od najopasnijih!, može čovjeka navesti na pomisli o ubojstvu. Upravlja sa 36 legija.
 26. Bune, jak i močan vojvoda. Javlja se u liku zmaja sa tri glave, jedna je pasja, druga poput Grifona i treća ljudska. Ima veze sa smrču i pogrebnim ceremonijama. Daje bogatstvo, upravlja sa 30 legija.
 27. Ronove, javlja se u liku čudovišta. Daje znanje i nadahnuće za umjetnost i retoriku. Upravlja sa 19 legija.
 28. Berith, močni, veliki i strašni vojvoda. Javlja se u liku vojnika obučenog u crveno, koji jaše crvenog konja, i ima zlatnu krunu na glavi. On pretvara sve metale u zlato, kralj je alkemičara, no, to je samo simbolično, njegovi izabranici su zaista uspješni ljudi na svim područjima života. Biti po njegovom zaštitom je pravi blagoslov. Upravlja sa 26 legija.
 29. Astaroh, močni vojvoda. Javlja se u liku anđela koji jaše na zmaju i nosi otrovnu zmiju. Veliki je mudrac koji otkriva gotovo sve tajne. Upravlja sa 40 legija.
 30. Forneus, močan i veliki markiz. Javlja se u liku velikog morskog čudovišta. Umjetnik je retorike i nauka o jezicima, daje čovjeku veliko poštovanje. Upravlja sa 29 legija.
 31. Foras, močan predsjednik. Javlja se u liku moćnog čovjeka. Daje znanje o biljkama i plemenitim metalima. Daje moč nevidljivosti i otkriva sakriveno. Upravlja sa 29 legija.
 32. Asmoday, močni kralj. Javlja se u liku bika, čovjeka ili ovna, često sa repom zmije. Učitelj je umjetnosti, astronomije. On može čovjeka učiniti nepobjedivim, to je njegova najveća moč, no, ima li veče želje i moči od nepobjedivosti. Upravlja sa 72 legije.
 33. Gaap, veliki predsjednik i močni princ. Javlja se u ljudskom liku. Može čovjeka učiniti glupim. Uči filozofiju, izaziva ljubav i mržnju. Vrlo dvojno biče, koje upravlja sa 66 legija.
 34. Furfur, veliki i močni vojvoda. Javlja se u liku jelena. Prisiljuje na ljubav, ali u tome sakriva odgovore na tajne kozmogonije. To je istinska sila Netzaha, venera, koja u svojem razvratu otkriva sakriveno. Upravlja sa 26 legija.
 35. Marchosias, močni markiz. Javlja se kao vuk sa grifonovim krilima i zmijskim repom. Jak je borac i voli dominirati svime. Čista neuravnotežena snaga Geburaha tj. Marsa. Upravlja sa 30 legija.
 36. Stolas, močni i veliki princ. Javlja se u liku vrane. Uči nauke o biljkama i plemenitim metalima. Upravlja sa 26 legija.
 37. Phenex, veliki markiz. Javlja se u liku ptice feniksa, govori dječjim glasom. On je gospodar poezija, pjesnika, boema, umjetnika. To je vrlo dobro biče, vezuje svoju energiju na Chesed, upravlja sa 20 legija.
 38. Halphas, veliki grof. Javlja se u liku goluba. Gradi gradove i utvrde, upravlja sa 26 legija.
 39. Malphas, jak i močan predsjednik. Javlja se najprije u liku krune, kasnije u ljudskom liku. Majstor je za izgradnju visokih zgrada. Također daje znanje o neprijateljima, otkriva njihove planove. Daje dobro obiteljsko ime, upravlja sa 40 legija.
 40. Raum, veliki grof. Javlja se u kruni, kasnije u liku čovjeka. To je sila koja uzima izvana, donosi iznutra, sila koja osvaja i pokorava druge svom matičnom kraljevstvu. Može značiti modernim jezikom, poslove koji su vezani uz preuzimanje kompanija i spekulaciju sa dionicama. Raum je moč Marsa i Geburaha. Upravlja sa 30 legija.
 41. Focalor, Forcalor, veliki i močni vojvoda. Javlja se u liku čovjeka sa grifonovim krilima. To je opasno biče koje se koristi u ratovanju, čista okrutna sila Geburaha, majstor je klanja, ubijanja svih vrsta, izazivanja oluja na moru i potapljanje brodova. No, ukoliko mu se izrazi poštovanje, tada može pomoči kraljevstvu koje želi zadobiti njegovu naklonost. Za razliku od Glasye Labolas, koja je hladnokrvni i proračunati ubojica, koji ne ostavlja tragove, Focalor je po tom pitanju "otvorenog srca". Upravlja sa 30 legija.
 42. Vepar, ili Vephar, veliki vojvoda. Javlja se u liku morske vile. On poznaje vode, ratne brodove, pomorske bitke. Uz njegovu pomoć, može se izazvati oluja na moru, što može dovesti do pobjede. Upravlja sa 29 legija.
 43. Sabnock, veliki i močni markiz. Javlja se u liku vojnika u oklopu sa lavljom glavom. Još jedan arhitekta i graditelj gradova, kuća i dvoraca. Sva biča koja se bave tom djelatnošću, diraju Malkut, koji sadrži u sebi 4 elementa, tj. različite stilove gradnje. Upravlja sa 50 legija.
 44. Shax, ili Shaz, veliki markiz. Javlja se u liku goluba. Bavi se osvajanjem i podmuklim poslovima. Upravlja sa 30 legija. Također otkriva sakriveno.
 45. Vine, Vinea, veliki kralj. Javlja se u liku lava koji jaše na crnom konju, u jednoj ruci drži zmiju. Posjeduje mnoge okultne moči, vrlo je suptilan i mudar. Upravlja sa 36 legija.
 46. Bifrons, veliki grof. Javlja se u liku čudovišta, nakon toga u liku čovjeka. Močno biče koje daje znanje iz mnogih nauka i umjetnosti. Njegova moč je također što pomaže mrtvima, naime, pomaganje mrtvima daje veliku moč astralnim bićima, pošto se na taj način približe pogledu zemlje i učvrste svoju moč, tj. savez sa ljudima. Upravlja sa 60 legija.
 47. Vual ili Voal, veliki i močni vojvoda. Javlja se u liku deve. Deva je poseban simbol, i znači stazu Daleth na drvu života, koja spaja Keter sa Tipharethom, jedina je veza ljudskog i nadljudskog. Izaziva ljubav između spolova, naime, mnogi to rade, ali postoje različite vrste ljubavi, koje su razdijeljene po drvu života, ali iza ljubavi se krije formula transformacije. Upravlja sa 37 legija.
 48. Haagenti, veliki predsjednik. Javlja se u liku bika sa grifonovim krilima. Pretvara metal u zlato, vodu u vino. Daje veliku mudrost. Upravlja sa 33 legije.
 49. Crocell, veliki vojvoda, javlja se u liku anđela. Otkriva mistično i sakriveno. Učitelj je umjetnosti, geometrije, društvenih nauka. Veliki je poznavatelj voda, pod njim se nalazi 48 legija.
 50. Furcas, veliki vitez. Javlja se u liku starijeg čovjeka sa velikom bijelom bradom, oštrog lica, jaše na konju i nosi oštro oružje. Strogi je učitelj mnogih nauka, naročito filozofije i retorike. Ispod sebe zapovijeda sa 20 legija.
 51. Balam, strašni, veliki i močni kralj. Javlja se sa tri glave, ljudskom, glavom bika i ovna, sa repom zmije i vatrenim očima. To je zanimljiva simbolika drva života i kretanja astralnih sila, i nesmje se doslovce razumjeti. Poput kralja, posjeduje mnoge moči, koje širi preko svojih 40 legija.
 52. Alocces ili Alocas, močni vojvoda. Javlja se u liku vojnika koji jaše na velikom konju, lice mu je slično lavljem, dok mu iz očiju plamti vatra. Uči astronomiju i društvene nauke, daje velike časti. Upravlja sa 36 legija.
 53. Camio ili Camin, veliki predsjednik. Javlja se u liku ptice, kasnije uzima ljudski lik. On je gospodar vatre i pepela. Razumje jezik ptica i životinja, također govori jezikom vode. To je astralni duh prirode i životinja. Upravlja sa 30 legija.
 54. Murmur, veliki vojvoda i grof. Javlja se u liku ratnika koji jaše na grifonu, sa zlatnom krunom. Veliki učitelj filozofije i provodnik mrtvih. Upravlja sa 30 legija.
 55. Orobas, veliki vojvoda, javlja se u liku konja, kasnije u liku čovjeka. Otkriva budućnost i prošlost, daje znanje mudrosti univerzuma, i druga okultna znanja. Mnogim ljudima se javlja konj u snovima, to može značiti da jedna od njegovih 20 legija prati svog zaštitnika, budućeg inicijanta.
 56. Gremory ili Gramory. Veliki i močni vojvoda. Javlja se u liku lijepe žene, vojvotkinje, koja jaše na devi, sa krunom. Otkriva sakriveno, okultno, izaziva ljubav. To je još jedna sila astrala koja "ljubavne magije" vrši formule transformacije. Upravlja sa 26 legija.
 57. Oso ili Voso, veliki predsjednik. Javlja se kao leopard, kasnije uzima ljudski lik. Daje tajna i okultna znanja, društvene nauke, djeluje preko 30 legija.
 58. Amy ili Avnas, veliki predsjednik. Javlja se u liku velike vatre, kasnije uzima lik čovjeka. daje znanje iz astrologije i društvenih nauka. Upravlja sa 36 legija.
 59. Oriax ili Orias, veliki markiz. Javlja se u liku lava, koji jaše na velikom i močnom konju sa zmijskim repom, nosi dve sikajuče zmije. On donosi razumijevanje zvijezda i nebeskih palača, astronomijom. Daje veliku čast ljudima preko svojih 30 legija.
 60. Vapula ili Naphula, veliki i močni vojvoda. Javlja se u liku lava sa grifonovim krilima. Daje vještinu mnogim zanatima i obrtima, te razna znanja. Djeluje preko 36 legija.
 61. Zagan, veliki kralj i predsjednik. Javlja se u liku bika sa grifonovim krilima. On može čovjeka učiniti duhovitim. Također, pretvara metal u dukate, vino u vodu i krv u vino. Zapovijeda sa 33 legije.
 62. Volac ili Volak, veliki i močni predsjednik. Javlja se kao dijete sa anđeoskim krilima, jašući na dvoglavom zmaju. Veliki je učitelj duhovnih nauka, djeluje preko svojih 38 legija.
 63. Andras, veliki markiz. Javlja se u liku anđela, sa glavom gavrana, koji jaše na crnom močnom vuku. Izaziva svađe kroz svojih 30 legija.
 64. Haures ili Hauras, veliki vojvoda. Javlja se najprije u liku leoparda, kasnije se pretvara u ljudski lik, strašnog pogleda. Strogi je duhovni učitelj, koji zahtjeva disciplinu od svojih inicijanta, koje prati i vodi preko svojih 26 legija.
 65. Andrealphus, močni markiz. Javlja se u liku pauna. Učitelj je matematike, precizan i pedantan. Djeluje preko 30 legija.
 66. Cimeies ili Cimejes, močan i veliki markiz. Javlja se kao močni ratnik koji jaše na crnom konju. Uči gramatiku, logiku i retoriku, otkriva sakriveno i tajno znanje. Djeluje močno na duhove u Africi, preko svojih 20 legija.
 67. Amdusias ili Amdukias, veliki vojvoda. Javlja se u liku samoroga. Preko svojih 29 legija bavi se muzikom po cijelom svijetu.
 68. Belial, vrlo mačan kralj. Javlja se u liku dva prekrasna anđela u vatrenoj kočiji. Blizak je sa Luciferom. Gospodari parlamentima i svim visokim častima preko svojih 80 legija, vrlo je močan u politici, naravno, "blizak je Luciferu".
 69. Decarabia, veliki markiz. Javlja se u liku pentakla, kasnije uzima lik čovjeka. Poznaje govor ptica, to je prirodni duh, također i plemenite metale, rudarstvo. Djeluje preko 30 legija.
 70. Seere ili Seir, močni princ. Javlja se u liku lijepog muškarca koji jaše na krilatom konju. Varljivo astralno biče, donosi iznenadno obilje. Pomače u otkrivanju krađa, on je zaštitnik policije i kriminalista. Djeluje preko 26 legija.
 71. Dantalion, veliki vojvoda. Javlja se u svim ljudskim licima, u desnoj ruci drži knjigu. Uči sve nauke, savjetnik je za mnoga pitanja. Također izaziva i ljubav, to je vrlo močno i univerzalno biče, koje djeluje na milione ljudi preko svojih 36 legija.
 72. Andromalius, veliki i močni grof. Javlja se u liku čovjeka koji drži veliku zmiju u rukama. On je zaštitnik pravde, vrača ukradene stvari, otkriva prevare i dr. Vrlo je močan i raširen u državnim institucijama, djeluje preko 36 legija.

 

Podsvjesna evokacija

Duhovi Goetije su vrlo popularni i ukorijenjeni u zapadnom svijetu. Ta biča utjelovljuju u sebi evoluciju Evrope, sva znanja koje razvija čovjek. Mnogi naivci zasljepljeni zadobivanjem brzih moči pokušavaju na tradicionalan način evocirati nekog od njih. To je krivo, naime, ovo je 21 st., stare srednjovjekovne inklinacije i sigili su velikim djelom zastarjeli. No, sa druge strane, ta biča žele spoj sa ljudima, žele sudjelovati u izgradnji svijeta u svim njegovim oblicima, od razvoja informatike, fizike, matematike i dr. nauka, do djelovanja na tržištu, burzanskim spekulacijama, sudskim procesima, obavještajnim i dr. državnim službama. Treba razumjeti, da ta biča sada djeluju vrlo močno putem podsvjesne evokacije i svojih legija, naime, treba također razumjeti, da su to močna biča, nepojmljivo razvijena za ograničenu ljudsku svijest, na primjer, ta biča mogu u isto vrijeme pratiti iz višeg astrala, što radi i razmišlja npr. 100 000 ljudi koji su vezani na njih i njihove legije. To je činjenica, cjela Europa i Amerika je velikim djelom njihov rad. Oni djeluju putem nesvjesne evokacije time što daju moči volje i znanja svojim izabranicima. Tu postoji hirarhija. Ukoliko je netko arhitekta, i treba dizajnirati poslovnu zgradu, u svom razmišljanju zadobit će pravu ideju i pobijediti na konkursu, no to ne znači, kako misle naivci, da će "oni riješiti problem", ne!, već to je obostran naporan posao. Mnogi ljudi, ih zamišljaju kao anđele (astralno ogledalo), pošto nisu svjesni njihovih lica i moči. Čak je i slavni psihijatar dr. Frojd bio fasciniran nad njima, no, fascinantnost je ključ podsvjesne evokacije, možda je kompletno svoje znanje primio u zajedničkom radu, naime, ukoliko netko ne vjeruje u njih, oni djeluju putem misli i volje, nevidljivim nitima, koje prolaze zidove astrala i utječu na ljudska razmišljanja, ideje, planove.

Početna evokacija je čitanje njihovih imena, znanja i moči koje posjeduju. To mora trajati barem mjesec dana, što je ponovno ovisno od čovjeka do čovjeka. Neki ljudi koji su već podsvjesno spojeni na njih, odmah će u njihovim imenima osjetiti svoju duhovnu povezanost. Sa druge strane, u praksi je moguće imati kontakt sa četvoricom ili njihovim legijama. Postepeno, kako se osoba izolira od svakodnevice, i počne razmišljati o njima, jer misao je početak podsvjesne evokacije, može imati čudan san, u kome se može biče pojaviti. Sa druge strane, radi nečistog nižeg astrala i Venere u padu (Netzach), mogu se pojaviti noćne more, ali treba biti uporan, to je pravi početak.

Pretpostavimo da je netko student informatike, na prvoj je godini, i vrlo je ambiciozna. No, mora se postaviti pitanje u startu, dali je njegova ambicioznost izvorna volja "neba", sudbina ili prazni ego, koji želi kompenzirati nesretno rano djetinjstvo i komplekse slabosti. No, sa druge strane, kompleks slabosti može snažno razviti genijalni um, i močna je točka preko koje djeluju ta biča, što je vrlo važno u razumijevanju njihovog djelovanja. No, pretpostavimo, da naš student redovno ide na predavanja, uči svakodnevno, i još mora zaraditi za život. Ukoliko on uzme spisak tih biča, i osjeti da je netko povezan sa njim, i ukoliko u to vjeruje, to može revolucionarno djelovati na njegov život, pošto ukoliko je osoba duhovna i svjesna neba, po starim zakonima to znači, "da ljudi poštuju bogovi, koji će biti milosrdni prema njima". To je jedna od formula djelovanja, ali kada naš student postane toga svjestan, to ne znači da će mu oni riješiti probleme, već može značiti da će ga podvrgnuti teškim testovima i pogoršati mu ionako težak život. To je problem inicijacije radi djelovanja nečiste Venere. No, sa treće strane, osoba koja postane toga svjesna, primjećivat će nekada splet sretnih okolnosti. Primjerice, ukoliko naš student ode nepripremljen na ispit, profesor će ga "slučajno" pitati baš onih 20 gradiva koje je naučio. Ukoliko postane svjestan svojih moči povezanih sa "njima", tada se takvo iskustvo može češće ponoviti, ali ne i uvijek. Nakon druge godine studija i pakla koji je dobio za inicijaciju, naš student nije krivio bogove koji su ga testirali, već im je izrazio veliku zahvalnost i poštovanje. Dok je šetao parkom, gledao je pticu i zadobio genijalnu ideju kako riješiti jedan softverski problem u jednoj velikoj kompaniji. Kada je otišao na razgovor, "slučajno" je razgovarao sa jednim direktorom, koji je podsvjesno vezan za isto biče. Struja povjerenja i suradnje je otvorila među njima otvorenu komunikaciju, dobio je posao i zaradio solidan novac. Nakon 20 godina mudrog rada, posjeduje kompjutersku kompaniju vrijednu milijardu dolara, počeo je od nule, imao je naočale i bio je siromašno i kompleksirano dijete, ali danas je jedan od gospodar softverske kompanije. Nije potrebno biti aktivni vjernik i inicijant okultnih učenja, pošto je često duhovni put donošenja znanja čovječanstvu u bilo kojem području koje znači progres, to je viši duhovni zakon, ali je potrebno poštovati "volju neba i bogova". Ovaj primjer možda previše asocira na znanog Bill Gatesa, koji si je umislio da je prorok novog doba, što se je primjećivalo u njegovim nastupima i odnosima prema zaposlenicima, gdje se je izdizao poput vjerskog vođe, ali bogovi su ga ubrzo kaznili i spustili na realna tla.

Taj primjer je samo ilustrativan, ali, treba močno programirati um, i osloboditi se lažnih predstava za početak, da to nisu oni duhovi, kada smo bili djeca i pomicali čaše na stolu, da to nisu "zli duhovi", koji kupuju ljudske duše za ispunjenje želja, naime, ta priča o prodaji duše i ugovoru sa bičem ima svoj sasvim drukčiji smisao. Lica tih duhova nisu samo sigili, već stare i nove zgrade koje su radili arhitekti nadahnuti njima, mnoge umjetničke slike srednjeg i novog svijeta, različite knjige, moderni dizajn, filmovi itd. Pisci, slikari, i drugi umjetnici, te njihova djela su često sigili tih biča. Ljudi se dive mnogim slikama, ali te slike često znače podsvjesnu evokaciju, te slike su često njihova lica, i zato prava umjetnost utječe na ljudsku dušu i mijenja je. To je tajna umjetnosti, sigil, vrata neba i zemlje. Razumijevanje viših biča nije kontakt u klasičnom smislu, kako si to ljudi zamišljaju i što naivci pokušavaju izvesti, već to su njihove materijalizirane misli kroz ljude i ostvarena djela, ljudska djelatnost u gotovo svim oblicima izražavanja.

Sa treće strane, ta biča nesebično i požrtvovno pomažu ljudima, koji danas ne poštuju drevne i zaboravljene bogove, tu relaciju poštovanja je potrebno ponovno uspostaviti. Klasična tradicionalna religija stvara sliku dualističke podjele čovjek-bog, dobro-zlo, gdje dijeli materiju od duha i zaobilazi veliku nebesku hirarhiju koja je jedinstvo. Upravo radi tog ponora, koji se stvara umjetno između ljudi i bogova, ovoj civilizaciji prijete velike katastrofe, pošto postoje zakoni univerzuma, da ukoliko ljudi, u svom svjesnom umu ne priznaju i poštuju nebo, tj. važno!, ukoliko "Keter ne dodirne Malkut", tada se spoj neba i zemlje ne može realizirati u potpunosti, već samo djelomično, na nivou nesvjesne evokacije, koja nije dovoljna. To je smisao simbolike mnogih kipova Bude na istoku, gdje lijevom rukom prosvijetljeni mudrac dodiruje zemlju.

Djelovanje neba i zemlje u skladu, znači sigurniju budućnost čovječanstva.

 

Istinska crna magija i hirarhija sila zla

Osim močnih duhova Goetije, koji su po mišljenju autora čvrsto ukorijenjeni u duh Evrope, naime, duhovna biča se vezuju uz određene geografske točke, postoje i istinski zli duhovi, biča prave tame. Ljudska priroda je takva, da mnogi žele zaviriti u tamnu ili zabranjenu stranu univerzuma. Po modernim učenjima, najtajnovitiju i najbolje sakrivenu dimenziju, ali to je vrlo spekulativno razmišljanje. Autor ovog teksta, poput ostalih, također prakticira takve evokacije, u svrhu jačanja volje i zadobivanja vjere, i mora naglasiti, da su takve evokacije istinski opasne. U tradiciji istinske crne magije, koja se bavi evokacijom tih podzemnih sila, postoje razni stari zapisi, najpoznatiji su Grimuorium Verum, Grand Grimoire, Istinska crna magija.

Neprikosnoveno, na vrhu hirarhije su Satan i Moloch, Keter i Chokman tamnog drva života, ali su oni toliko nevidljivi i suptilni, nemaju lica i oblika, i komandiraju velikom hirarhijom demonskih sila koje su bliže ljudima, ali i visokim adeptima magije, i razvrstane su prema "piramidi ljudskih želja". Ta dva "kreatora zla" vrlo se rijetko pojavljuju "lice u lice", njihova evokacija je ravna smrti i uništenju duše, doslovce, potpunoj asimilaciji u prazni prostor. Svi naivci koji pokušavaju evocirati te dve sile, pa čak i autor ovog teksta u nekim trenucima slabosti, do najviših adepta magije, naime, znatiželja je ipak prevelika, ne uspijevaju!, obično stupe u kontakt sa nekim demonom ispod. Po mišljenju autora, svega je nekoliko crnih adepata magije u posljednjih sto godina evociralo Satanu osobno, to znači do nivoa pune materijalizacije, naime, i Satan i Moloch se javljaju svega jednom ili dva puta u sto godina. Satan se javlja na zemlji, u ljudskom liku osobno, obično dva do tri puta tokom Aeona (2000g.), dok su njegovi izabranici na zemlji vrlo dobro sakriveni, ili bolje rečeno, ljudi u koje nikada, ali zaista nikada nebi posumnjali da su u rukama vrhovne tame. To je jedan od velikih trikova genijalnosti kozmičkog zla, ali gospodar mraka razmišlja u nevidljivim mislima nedokučive praznine, on je praznina asimiliranog prostora, koju ni najviša biča ne mogu vidjeti, čak niti planetarne inteligence Briaha i Atzilutha! Po nekima, nalazi se sakriven između Soph i Aur, Satan je negativna nula!

 

Grimorium Verum

 1. Lucifer, glavnokomandirajući, ispod sebe ima: Satanackia i Agalierap
 2. Belzebuth ili Belfegor, ispod sebe ima: Tarchimache i Fleruty
 3. Astaroth, ispod sebe ima: Sagatana i Nesbiros
 4. Leviatan
 5. Beliah

Nakon petoro glavnih, veliki Vojvoda Syrach upravlja s 18 demona, njihova imena su:

 1. Clauneck, daje veliko bogatstvo i novac onome koji potpiše pakt sa njime, tkz. "ugovor sa vragom", u ime svog gospodara Lucifera. To je karakteristika svih demona.
 2. Musisin, u ime svog gospodara, uči i savjetuje u vođenju države i odnosa do stranaca, vanjske politike.
 3. Bechaud
 4. Frimost, ima moč nad muškim i ženskim da budu zajedno.
 5. Klepoth, daje moči vizije svih stvarNakon petoro glavnih, veliki Vojvoda Syrach upravlja s 18 demona, njihova imena su:i i moči magije snova
 6. Khil, gospodar potresa
 7. Mersilde, moč teleportacije ("zvjezdane staze"), ili rečeno, moč sigurnog transporta za sumnjive robe, npr. droga, oružje, bijelo roblje.
 8. Clisthert, moč nespavanja
 9. Sirchade, moč znanja o svim životinjama
 10. Segal, izaziva da se pojavljivanju čuda
 11. Hicpacth, dovodi bilo koga u blizinu, ukoliko se nalazi daleko
 12. Humots, može dati bilo koju knjigu
 13. Frucissiere, oživljava mrtve
 14. Guland, izaziva bolesti
 15. Surgat, otvara svaka vrata
 16. Morail, može učiniti bilo što nevidljivim
 17. Frutimiere, veliki majstor banketa i gozbi
 18. Huictiigaras, izaziva želju za spavanje ili jaku nesanicu


Ispod Satanachia i Sataniciae nalaze se 45 demona, kojima komandiraju njihovi šefovi, i daju slijedeće moči.

 1. Sergutthy, daje ljepotu i privlačnost muškarcima i ženama
 2. Heramael, bavi se liječenjem, iscjelitestvom, biljkama
 3. Trimasael, daje znanje o kemiji, metalima, posebno plemenitim
 4. Elelogap, bavi se svim pitanjima vezanim uz vodu
 5. Nebirots, daje moč govorenja svih jezika, pisanja, retorike, otkrivanja sakrivenih stvari
 6. Sergulath, gospodar spekulacije svih vrsta

 

Hirarhije su velike, poznatih demona ima gotovo tisuće. Često se jedno biče javlja pod raznim imenima, u različitim hirarhijama, u različitim državama i jezicima, ili lokalnim duhovima, što je povezano uz tradiciju. Inklinacija tih biča pod drukčijim imenima popularna je u folklornoj crnoj magiji.

Ukoliko pogledamo njihove moči, svi u biti evociramo istinsku crnu magiju, pošto oni pružaju upravo ono što ljudi i najviše trebaju, ispunjavaju sve želje u svojoj "nebeskoj hirarhiji snova". To je zanimljivo, ali treba razmisliti, koji je dublji smisao istinske crne magije, priroda tih biča, koja žive u zatvorenom podzemnom svijetu, "ispod Malkuta", i velika ljudska popularnost, znatiželja prema njima, naime, ukoliko se dublje zamislimo, možemo vrlo brzo doći do zaključka,

da svaki čovjek svjesno ili nesvjesno, evocira demonsko biče, njihova moč je zaista "demonska"!

To je zakon dualnosti, htjeli mi to ili ne, ali konačno, i toj istini treba pogledati u oči, pa će možda onda manje boljeti! ili ćemo konačno bolje razumjeti tamnu plat našeg svakodnevnog života i konačno duhovno napredovati, jer se jedino priznanjem tama može transformirati u svjetlo!

 

Creative Commons License

 

 

 

 

 

E mail me:

Slobodno me kontaktirajte za sva Vaša pitanja. Posaljite mi u kratkom opisu datum i sat rođenja, dali Vas pitanja zanimaju uz prorokovanje, talisman, ili crnu magiju.

Na mail odgovaram u roku od 7 dana

Stupite u kontakt sa nama odmah, I dobijte željene odgovore, isključivo chat WhatsApp ili Telegram, +385922499994 denestryworld@gmail.com

 

 

 

 

 

 
 

Talismani   Tamno more     Duhovi Goetie     Poslovna magija     Horoskop  Inicijacija      Home     Knjiga     Hot links     Web shop,!       Crna magija     Uvod     Web trgovina     FAQ   mail     Astro karta     Osnove I    Uvjeti rada     Astro     Osnove II     Drvo života     Shop   Bioritam  

Osobno prorokovanje, sadrži osnovni pregled vašeg horoskopa, koji je psihološka i karmična osnova života, analizu vaše aure, tarot čitanje pitanja direktne vidovitosti. Sva dodatna objašnjenja po tel. Isporuka u PDF formatu na vaš mail. Dali se nalazite pod utjecajem crne magije, ili je problem duhovne, tj karmične prirode, ili psihološke, npr. trauma, ili astrolološkog odnosa planeta. Riješite tu dilemu odmah već danas i jednom zauvijek!