Osnove I

 

 


1. Spiritualni nivo

U tradicionalnim učenjima istoka i zapada, kozmos se dijeli na četiri nivoa, to je temeljna podjela (postoji podjela na sedam svetih ravni kozmosa, to je točno, i sklada se četverostrukom podjelom, iako ne " strogo matematički"). Posljednji nivo, je nivo zemlje, prethodna tri spadaju u duhovne, ili nevidljive svjetove. Svjetovi su odijeljeni nevidljivim opnama, ili pečatima, vlada stroga hirarhija, prema gore i prema dole, svi su svjetovi medjusobno povezani na suptilan način, vladaju strogi zakoni (karme) prema svima jednako.

Atziluth, Keter na drvu života, spada u najviši nivo duhovnih svjetova. To je svijet bezgranične univerzalne energije, koja nema oblika, lica, svojstva, elementa. Upravo radi svoje univerzalnosti, preuzima i stvara sve oblike u kozmosu. To je izvorna energija univerzuma. Najviši bogovi univerzuma, "žive" u tom arhetipskom svijetu. Filozofski, to je svijet Platonovih ideja. Hinduisti to zovu Brahman, najviše božanstvo, budisti Nirvana.

No, sa druge strane, pojam Nirvane, Samadhija, i drugih stanja nad svijesti, o kojima je napisano toliko gluposti i laži, gdje inicijant dosegne spajanje sa univerzalnom energijom (tj. spajanje sa bogom) je vrlo spekulativno. Naglašavam, Atziluth u sebi sadrži 32 svijeta ili regije, koji izlaze iz Prima Materije, crnog jajeta univerzuma, Kabbalistički, Ain Suph Aur. Svi izvorni elementi imaju svojstva najviše univerzalnosti, medjusobno su isprepleteni na vrlo suptilan način. Briah je (kreativni svijet), svijet ispod Atzilutha, ali takodjer spada u viši svijet, dijeli se u 72 regije. Svaka regija ima pečat, formulu, "božanstvo", element. To su sa jedne strane, elementarne energije, sa druge strane najviši bogovi univerzuma, ili svijet vladajućih transcendentalnih sila.

Napomena. Odmah u startu, kada netko počne proučavati okultne nauke, naidje na klasifikacije i hirarhije svjetova, formule mnogobrojnih "anđela", evokacije priziva, sigile itd. To je osnova duhovnog rada i razvoja duše. Sa druge strane, religijski i mistični pristup, znači doslovce preskakanje "nivoa ispod", i direktni kontakt sa Najvišim, ali to je samo teoretski, praktično, mnogi koji to misle, su u kontaktu sa silama nižih redova. Samo najviši sveci, izuzetne duše, (npr. Toma Akvinski, Vivekananda, Ramakrisna, sveti Pavle) imaju tu moč i blagoslov Vrhovne sile. Prima Materija, spoznaja praznine, Srce gospodara tame , opis Ain Suph Aur-a, ili točnije prvog oblika negativnog, Ain. Opisivati najviše svjetove je vrlo teško, gotovo nemoguće, pošto oni izlaze iz poimanja ljudskog uma, i ne posjeduju formu izražavanja. Sa druge strane, iskustvo viših svjetova nije udobno, kao što misle mnogi naivci i neiskusni inicijanti, ili ljudi velikog duhovnog ega, već pravi pakao, gori od smrti. Ukoliko netko želi na brzinu dostići prosvjetljenje, što je danas vrlo popularno na zapadu, ili ukoliko želi otvoriti tkz. kundalini energiju, to može postati vrlo opasno, i ta osoba, ukoliko nasilno slomi "zid", ili lažnom voljom otvori pečat višeg svijeta, može stradati, doživjeti veliki poremećaj duše, pa čak i doživjeti trenutnu fizičku smrt. Sa druge strane, mnogi meditacjoni sistemi, koji se uvoze sa istoka, nisu uskladjeni sa energijom zapadnog načina života, koji izvire iz grčke filozofije, logike i matematike. Duša zapadnog čovjeka je u svojoj prirodi individualna, duša istočnog kolektivna.

Idealizam duhovne čistoće, i viših ciljeva, često zna zavarati čovjeka. Materijalizam i tehnologija nisu u suprotnosti sa duhovnim svjetovima, već samo dio ukupnosti kozmosa, dokaz ispravnosti i sposobnosti djelovanja. Prihvatiti život u cijelosti, najveća je hrabrost, zadatak svakog ljudskog biča.

Potrebno je sve prihvatiti, kao igru "viših duhovnih energija", promatrati i sudjelovati u isto vrijeme, biti subjekt i objekt! Jedinstvo subjekta i objekta je yoga.

Slikovito rečeno,

duhovni nivo, je nivo Arhetipskih, izvornih energija. Arhetipovi su koncentrati energija. Pretpostavka, ukoliko čovjek normalno živi na indeksu energije 100, i ukoliko stupi u kontakt s arhetipskom energijom, emocije i energija mogu se udeseterostručiti do 100 000, pa sve do 1 000 000. Tako jake energije mogu biti pogubne, ukoliko nisu pravilno usmjerene i kontrolirane, moraju djelovati unutar većeg sistema, inače mogu uništiti čovjeka nepripremljenog za tako veliki skok, naglašavam, tu može čovjek biti doslovce spaljen! Takvi slučajevi se dešavaju, pronadjeni su ljudi, u zatvorenim prostorijama mrtvi, dok je sve pokazivalo da su umrli od udara groma. Za razmišljanje!

Cilj je ritualne magije, da se inicijant postepeno pripremi za tako močno duhovno iskustvo, da prije dodira sa višim silama, prodje niže planetarne sfere, ali i demonske sfere, Qliphote , tj. da uspostavi kontrolu nad astralnim svijetom, i tek kad ojača, i dostigne odredjeni stupanja svjesnosti i samokontrole, može se upustiti u "više". Obično se viša ritualna magija radi u grupi, radi kontrole energija, i velikih moči, koje pojedinac ne može sam kontrolirati. U grupi postoji hirarhija, prema stupnju inicijacije i moćima duha.

Spiritualni nivo svijesti je najtajnovitiji, najjmočniji i najnedokučiviji. Prirodnim mehanizmom on je odijeljen od svijesti, pa čak i podsvijesti. Da bi se "ušlo u više", potrebno je preskočiti Abyss, ponor ljudskog i nadljudskog. Pitagora je bio upućen u tajne misterija Egipatskih bogova, proveo je 20 g. u Egiptu, ali i Aleister Crowley. To je točka gdje se spaja filozofija i okultno, samo što je način izražavanja forme različit, ali forma je nepostojeća!

U nadsvijesti, Atciluthu, leže svi odgovori, prošlost, sadašnjost i budućnost, tu je zapisano sve! Nadsvijest je ljudski viši Ja, kolektivni i individualni!

U stanju nadsvijesti, ostali nivoi svijesti izgledaju poput sjene, samo lažni odraz nečeg višeg i jačeg. To je polje istine, u najvišem smislu riječi, ali iznad polja poimanja ljudskog razuma. To je polje transcendencije, gdje se ljudska svijest proširi putem kolektivne svijesti, u 4. dimenziju egzistencije, sa druge strane prostora i vremena, iza abyssa.

Tamno more, opis je primarnih elemenata vode, vatre i zraka, vidjeni iz metafizičke dimenzije, svijeta Briaha, vizija Atzilutha. Opisi su samo slikovita forma, mali isječak vidjenog, pošto je riječima neizrecivo neopisivo!

Zato je riječima nemoguće opisati takva stanja svesti, pošto je ljudska svijest ograničena na jednu formu koju producira um, materijalnu ili duhovnu. Duhovna znanja nisu data u skriptama i knjigama magije, koje su uglavnom suhoparne podacima, formulama pečata, usporedbama i klasifikacijama, poput ovog teksta, ali sa druge strane, daju nužnu uvodnu informaciju, početnu predstavu nevidljivog, i nužne su stepenice za početak duhovnog puta.

 

2. Mentalni nivo svijesti, nivo uma

Um je oblikovanje univerzalne energije i arhetipskih ideja u konkretan oblik. To je svijet formi, Kabbalistički, svijet Jetziraha. Nivo uma obuhvaća kompletnu ljudsku misao, nauku, filozofiju, jezik, tehnologiju, gradnju, književnost i dr. Um je širi od intelekta. Intelekt je način slaganja i razvrstavanja misli, analitičko- logički instrument.

Svaka misao u umu je energija, i potreban je napor volje da se “proizvede”. No, misao je "živa", djeluje i putuje. Sa jedne strane, na nivou materijalnog, misao može putovati do drugog čovjeka, tj. uči u njegov um. Idemo korak dalje, misao koja se je inducirala do druge osobe, ukoliko naidje na plodno tlo, može djelovati na tu osobu. Taj proces zovemo telepatija, hipnoza, telehipnoza. Naglašavam! Telepatsko djelovanje na druge ljude nije; niti magija, niti crna magija, to je direktna veza um-um. U takvom djelovanju, nema karmičkih posljedica.

Primjer, dobar trgovac, uvjeri kupca da kupi njegovu robu. Trgovci koriste moč sugestije, svjesno ili podsvjesno, i vrlo brzo prepoznaju psihološke tipove ljudi, kao i potencijalne kupce. U takvom slučaju, kroz misao, tj. sugestiju trgovca, proputovala je i želja osoba, koja je naišla podlogu u astralnom srcu, tj. želji osobe za odredjenom robom (jednostavan primjer vratiju i ključa!). Nakon toga, kupac djeluje pod utjecajem. To je sugestija, ali izmedju sugestije i lagane hipnoze, mala je razlika. Drugi primjer, osoba A moćno misli na osobu B, spontano, pošto želi, npr. zaključiti posao, ili položiti ispit na fakultetu. U planiranju razgovora, osoba A djeluje na um osobe B, ali toga nije svjesna. U trenutku susreta, osoba B ponaša se kako je željela osoba A. Razgovor se završi uspješno za osobu A, dok osoba B nije izgubila ništa, iako je mogla bolje zaključiti posao (npr. popustila je kod cijene robe). To je svjesna ili nesvjesna tele hipnoza, tj. hipnoza na daljinu. Ni u ovom slučaju nema karmičnih posljedica, to je odnos um-um, nije niti magija, niti crna magija, već moč uma, snaga volje, i dozvoljeno je to razvijati i upotrebljavati u životu. Ukoliko je osoba A svjesna telepatije, svojih moči uma, može ih slobodno razvijati, i upotrebljavati za kontrolu drugih ljudi, ali da to ne predje u veče zloupotrebe.

Fizički svijet, Assiah, odijeljen je od astralnog svijeta, "čvrstim vratima", tj. polupropusnom membranom, ili svetim pečatom Jesoda. Astralni svjetovi, Jetzirah, okrenuti su obrnuto u odnosu na fizički, slično principu ogledala. Vidovnjacima se ta vrata nekada otvaraju, vrata su polupropusna prema gore i prema dole. No, svaki je čovjek spojen u svojoj podsvijesti na astralni svijet. Jetzirah je svijet anđela, ili oblikovni svijet forme. Sa druge strane, spojen je na vrlo tajnovit način sa Briahom, univerzalnim svijetom. Iz svijeta ideja i izvorne volje, dolaze i izvorne misli. Sve je medjusobno povezano!

No, ukoliko misao putuje, i osoba je u podsvijesti otvorena na astralni svijet, ali da to nezna, može nesvjesno prizvati, evocirati biča iz Jetziraha.

To je nesvjesna magija!

Utjecaj kolektivnih planeta na planeti Zemlja, Neptuna, Plutona i Urana, utječe da je početkom devedesetih, zid zaštite duhovnog i materijalnog postao tanji, i time duhovni svjetovi lakše prodiru do tvrdog materijalnog svijeta. Mnogi ljudi, ali da toga nisu svjesni, povezani su podsvjesno sa odredjenim bićima, koja posjeduju ključeve ritualne magije, tj. pečate astralnih regija, pošto istinske ključeve posjeduju samo viša biča! Radi toga, mnogi ulaze u nesvjesnu magiju, obično putem misli ili emocija. To više nije telepatsko djelovanje, um-um, već magijski ritual. Po zakonima magije, iako te osobe to neznaju, podliježu zakonu karme! Znakovi nesvjesne magije, mogu se javiti u čudnim snovima.

Postavlja se pitanje, kako kontrolirati misli?

Većina tehnika kontrole i meditacija su jednostavne tehnike, toliko jednostavne da ih nitko ne želi primjenjivati radi njihove jednostavnosti. Mnogi inicijanti traže zamršene magijske rituale (koje obično ne razumiju), ali su nepripremljeni i nestabilni za primjenu istih. U nekim tradicionalnim Kineskim i Japanskim školama borilačkih vještina, učenici koji započnu duhovni put, prve tri godine, uče svega dva do tri pokreta i nekoliko taktova disanja.

Tek nakon godina ubijanja uma i nestrpljivosti jednostavnošću, viša logika stapa se s učenikom koji postaje majstorom. Strpljivost, jednostavnost, korak po korak, i postižu se prvi rezultati kontrole uma.

No, na žalost, ljudi zapada žele sve postići na brzinu, ili "kupiti za novac" ili položiti "neki duhovni ispit", "inicijaciju", kako u materijalnom, tako i u duhovnom svijetu. To je laganje samoga sebe, put iluzije. Škola inicijanta, koji želi dostići titulu Maga, traje 20 g. min., priprema za prvo iskustvo etira (ulazak u viši svijet) 4 godine, dok se prva mudrost i dublje razumijevanje postiže tek nakon 30 g. aktivnog bavljenja okultnim naukama.

 

3. Emocionalni nivo svijesti

Ljubav, mržnja, radost, tuga, depresija, zavist, sreća, patnja, te sve druge emocije, spadaju u emocionalni, ili u užem značenju riječi, astralni plan svijesti. No, astralni plan svijesti, je daleko više od emocija, to je najveći duhovni svijet, svijet oblikovanja formi, Jetzirah, druga kozmička ravan, koja se dijeli na tisuće regija, npr. ljudske regije, niže "anđeoske" i "demonske regije", više, srednje itd. Postoji složena hirarhija i klasifikacija astralnih svjetova, koja je data u formulama evokacije magijskih sistema, npr. Enohijanskoj magiji, ili Svetoj magiji Abramelina maga, ključevi hrama kralja Salomona, Goetia.

U tim i sličnim knjigama knjigama magije, dati su ključevi, pečati, tj. formule evokacije pojedinih regija, tj. svjetova astrala, tj. Jetziraha. To je jedini svijet koji se može dosegnuti ritualnom magijom. Naglašavam!, nije napisana (iako je napisana!) knjiga magije, niti će ikada biti napisana na ovom stupnju razvoja čovječanstva, u kojoj su dati ključevi, tj. pečati viših svjetova, Briaha i Atzilutha, pošto te formule nije moguće ispisati i vizualizirati! To je poklon, blagoslov i odabir duha samoga.

Naime, radi velikih klasifikacija, mnogi ljudi koji istinski traže znanje, mogu se izgubiti u širini informacija, čudnim formulama, imenima kraljeva i vojvoda, legija demona i anđela, itd. Cilj ove knjige je, da autor, na bazi svojih iskustava, prakse i znanja, pomogne u razumijevanju nevidljivih svjetova.

No, sa druge strane, srce je vrata duše, ključ realizacije duhovnih i materijalnih svjetova.

Povezanost emocija i misli je zakonita, uzročno-posljedična, ali se često javljaju čudne emocije mimo misli, ili svjesnog djelovanja. Takve emocije mogu biti duhovne prirode, bilo da se radi o pozitivnom ili negativnom. Na primjer, ukoliko se osoba nalazi pod djelovanjem crne magije, koja djeluje polako i suptilno, i ta osoba osjeti depresiju, ili želju za suicidom, tada je u pitanju djelovanje astralne energije, koja je prodrla do svjesnog uma, vidi crna magija, ili djelovanje duhovne karme, ukoliko je osoba inicijant, ali da to nezna! Vidi primjer.

Sa druge strane, ma koliko je ljudska vrsta napredovala, razvila um, nauke, tehniku, telekomunikacije, ekonomiju, pravo, u području emocija, mali je napredak. Ma koliko čovjek bio "pametan", tj. intelektualno svjestan sebe, ljudi često djeluju pod utjecajem emocija, mimo logike intelekta i realnih okolnosti.

Zašto?

To je najveća tajna, iako jednostavna, ali ipak u konačnici najsloženija. Emocije su križ i prokletstvo ljudske vrste, ali sa druge strane, smisao života, što je spoj suprotnosti. Okultna učenja, razotkrivaju tajnu ljubavi (koja nije onakva kakvu bi očekivali), pošto je ljudsko srce ključ materijalizacije nevidljivog, tj. srce je demijurg, ili tvorac svjetova, velika kozmička mašina koja "drobi" supstance nevidljivog duha, anđelska i demonska biča, pa čak i bogove, i na kraju sve pretapa u točku materiju, koju vidi ljudski um, ali najveći je apsurd, pošto je ta materija laž, iluzija uma, maya. To je velika tajna koja glasi, nebo je u zemlji, zemlja u nebu, točka koja spaja laž i istinu, dobro i zlo, suprotnosti koje teže jedinstvu u svom sukobu. No, ima još jedna velika tajna, koju je otkrio Aleister Crowley, dok ju je autor dobro iskusio i spoznao, kaže,

"anđeli su slijepi, ma koliku moč i znanje nadljudskog imali, oni su samo slijepe sile Jetziraha, Briaha i Atziluta!". Drugim riječima, zemlja, tj. Assiah je navigator duhovnog, iako iluzija, ali konačna iluzija!

Sa gledanja čovjeka, emocije su izvor sreče ili nesreće, raja ili pakla. Sve se lomi oko emocija, sudbina, budućnost, bitne odluke. "dali me voli, ili ne voli", može postati tako moćan motivator, da u ime ljubavi, i očekivanja "sretnog života", netko dostigne velike rezultate, postane uspješan, ali sa druge strane, neuzvraćena ljubav može srušiti i "same bogove", koji nisu imuni na erosovu strelu ljubavi. Znano je iz mitologije, da sam vrhovni bog Zeus, oprezno gleda na Erosa, i boji se strele ljubavi!

No, sa treče strane, milijarde neispunjenih želja, na planetarnom nivou, gomila se u astralnim svjetovima, čime se hrane i jačaju demoni, naime, u duhovnim svjetovima postoje veliki ratovi, i to ne samo izmedju demona i anđela, naglašavam!, već i izmedju bogova i moćnih redova "anđela", koji se bore za prevlast nad zemljom i sferama astrala, ali se sve na kraju odrazi (sliva u mehanizmu Demijurga) na čovjeka. Takvi crni oblaci, izazivaju katastrofe i nesreće na zemlji, ratove, bolest, glad. To su sa druge strane neispunjeni snovi, (ali takodjer i neispunjeni snovi astralnih svjetova!) koji se vračaju "natrag na zemlju ", pošto se sve mora izmiješati u točku Assiaha. Naime, svaka misao, želja, po zakonu karme, ostaje zapisana, i djeluje nevidljivo u astralu, ali i astralna biča imaju misli i želje!, i žele ih ostvariti. Kada čovjek zaboravi na neku misao, ili želju, tada ta odlazi u tkz. niže svjetove odlagališta, gdje se hrane demoni nižih, podzemnih svjetova. Naglašavam, analiza i ulazak u podzemne svjetove pakla, je po definiciji, put crne magije, ali ne "crne magije", kako se pod tim pojmom podrazumijeva ta riječ opčeprihvačena u javnosti. Put crne staze je najteži i najzahtjevniji put, koji Vrhovna sila traži od svojih izabranika, jer to je spoznaja najvećeg pakla i groze, ali u imenu ljubavi prema čovjeku i spasenju ljudske vrste, tj. otkupa grijeha. Sa druge strane, crni oblaci lutaju mnogim astralnim svjetovima, i remete protoke duhovnih i materijalnih energija. To su tkz elementali.

No, mora se napomenuti, da su oblaci danas toliko crni, da ih nije jednostavno spaliti jednom molitvom, ali zato brine viši mehanizam duha, crna urna, stupanj inicijacije maga.

Idemo misao dalje, mnogi ljudi potiskuju emocije, bilo ljubavne, ili negativne, npr. mržnju ili ljubomoru do neke osobe. Potisnute emocije, koje su zadržane u podsvjesni, i nemogu se izraziti na materijalnom, po zakonu duha, "putuju" prema astralnom svijetu, ali da čovjek toga nije svjestan. To je česta pojava, pošto je mržnja prema nekome jača od njegove osobnosti, i pošto emociju nije moguće materijalizirati (npr. nekome razbiti nos), odlazi u podsvijest. Drugi primjer, su traume iz djetinjstva. Svako dijete, u uzrastu od 4 -12 g živi u mašti svog uma, svojoj bajci. Dijete ne vidi realnih odnosa ljudi, gleda na svijet pozitivno, takodjer očekuje sve pozitivno da se vrati njemu. Alkohol u obitelji, agresija, bilo mentalna ili fizička, silovanje, i dr. negativnosti, duboko se usade u mladi duh, i ostaju urezane u podsvijesti. Te traume, kasnije postaju vrata astralnog svijeta, koji se postepeno evoluira u podsvijesti.

Negacija i potiskivanje emocija, smrt je duše i bijeg od samoga sebe.

Svaki inicijant, mora prije ulaska u astralne svjetove, upoznati svoju podsvijest, izvršiti regresiju svog cijelog života, pročistiti emocije, postati svjestan u potpunosti sebe, svojih misli i emocija. To je uvjet, u suprotnom, trauma ili potisnuta mržnja može podsvjesno evocirati negativne sile, izokrenuti astralne vizije, okrenuti tabelarne formule i odvesti inicijanta krivim putem. U tu svrhu, se koristi operativna astralna magija, kontrola snova, autohipnoza i dr. tehnike.

 

4. Fizički nivo, Assiah

Nivo materijalnog svijeta, posljednja emanacija u kozmosu, posljednji sefirot na drvu života, sefirot koji dodiruje demonske sfere, svijet podzemlja, ljušture, sveti Malkut, broj 10, ali broj deset nije jednostavni broj. Kraj znači novi početak, ideja i forma se je ostvarila, "Demijurg je napravio svoje," samljeo je supstance duha", misao se je materijalizirala, "neki su anđeli pobijedili, neki izgubili", to je točka, gdje se nebo spaja sa zemljom!, ali! "Najviši je duh nezadovoljan", i sve mora krenuti iz početka. To je zakon duhovnog i materijalnog razvoja univerzuma na svim njegovim ravnima. Tajna Malkuta i dodira sa podzemnim svijetom je najveća tajna okultnih učenja

Ukoliko zamisao nije ostvarena, i nebo nije dodirnulo zemlju, sve mora krenuti iz početka, tj. ideje i zamisli se moraju filtrirati i usavršavati. Sa druge strane, neke se ideje odbacuju, i odlaze u odlagalište crnih snova, hrane demonske sfere.

Izmedju neba, Atzilutha, koje nije razumljivo ljudskoj svijesti, pošto je to svijet univerzalnih energije bez identiteta, svojstva, kvaliteta, elemenata, i zemlje, Assiaha, nalaze se sve ostale planetarne sfere, ali u procjepu nekoliko ponora.

Sva biča, milijarde biča, teži prema zemlji, jer je zemlja posljednja i prva emanacija u kozmosu, jer je u zemlji sakriveno nebo, zemlja je ključ napretka! Treća velika tajna je, duhovna biča, trebaju čovjeka, iako ga vide, oni su "slijepi" (to je uvjetna sljepoća, nemože se jednostavno objasniti), za održavanje pečata, za kontrolu svjetova kojima vladaju, za složene rituale astralnih evokacija, za odraz u više regije, naime, pošto postoji velika hirarhija univerzuma, trebaju oslonac zemlje. Assiah je, sa jedne strane najveća iluzija, ali sa druge, najveća istina. Tajni mehanizam demijurga, nikada nije objavljen ljudskoj vrsti, taj mehanizam neznaju niti duhovna biča, koja su vrlo močna, ali slijepa i ovisna o čovjeku, koji "zasljepljeno" gazi tajnu demijurga ( poimanje suprotnosti, poput najveća "iluzija i istina" je početak razumijevanja Briaha, naime, sve okultne tajne izgledaju naizgled kontradiktorne, zato ih se nemože razumjeti klasičnom logikom).

To je moč čovjeka, inicijanta koji je nadvladao emocije, i stavio pod kontrolu odredjene astralne sile prema odabiru "viših sila", naime, duhovna biča posjeduju ključeve moči, ali se formula spaja u dodiru sa zemljom! To je tajna kako čovjek može pokoriti i vladati bogovima i anđelima.

Sa druge strane, ljudska vrsta ne vidi duhovne svjetove, koji djeluju suptilnim mehanizmom, preko emocija i misli, na sve ljude, zato su inicijanti osobe koje stupaju u kontakt sa duhovnim. Duhovna biča, da bi zaključila svoje više rituale, moraju dodirnuti zemlju, u suprotnom, ritual im može propasti, pošto je Malkut ukupnost sistema. Naglašavam!, prava ritualna magija i evokacija, započne tek na višem astralnom nivou. Sve knjige magije koje su napisane, u konačnici, samo su priprema za ulazak u astralni hram, i spajanje sa višim silama, koje posjeduju istinske ključeve i pečate. Sa druge strane, ključ kontrole sila je geografska točka na zemlji.

 

5. Ukupnost sistema IHVH

IHVH, sveti broj 26, je ukupnost svih planetarnih sfera. Niti jedna sfera, duhovni svijet, nemože opstati samostalno, sve je medjusobno povezano nevidljivim nitima najvišeg duha, koji zakonima upravlja evolucijom svijesti ljudi i bogova. Postoji sukladno tome, sedam svetih planeta, četiri svijeta Kabbale, četiri velika elementa, 12 znakova zodijaka, tri aktivna elementa, peti element, tisuće kozmičkih regija.

Naizgled, sve izgleda vrlo zbunjujuće, naime, svi djeluju, prema gore i prema dole. Da bi se bolje razumjela emanacija univerzuma (tj. kozmogonija), dovoljno je pogledati svijet koji nas okružuje, pošto je, kao što smo rekli, Assiah odraz svih duhovnih svjetova, tj. njihovo očitovanje. Svi odgovori su, po def. oko nas, ali ih treba vidjeti i razumjeti.

Postoji zakon, koji kaže,

kako je gore, tako je dole, kako je unutra, tako je vani.

Drugim riječima, misao koju čovjek ima u glavi, želi je ostvariti. Time želi nevidljivi svijet, naime, misao spada u nevidljivo, izraziti u materiji, put je želja, izvor je volja. Vrijedi suprotno, nakon rezultata, materija utječe na percepciju uma, i kreira nove misli. Isto pravilo vrijedi za duhovne svjetove i materijalni.

Primjer, država. Imamo Predsjednika, premjera, ili kralja, ovisno o državnom uredjenju. On je vrh piramide. Nakon toga, slijedi veliki aparat državne administracije, na čelu sa vladom, ministrima, direktorima službi. Država ima svoje guvernere, gradonačelnike, upravnike, sistem vojske, policije, suda. Sistem je u hirarhiji, ali svaki dio mora funkcionirati u skladu sa zakonima države, i zakonu podliježu svi u hirarhiji, i oni na vrhu, i oni na dnu (Grčka mitologija, domovina demokracije). Zakoni su forme po kojima se moramo ponašati, ali ih možemo prekršiti, tada slijede sankcije. Ukoliko je prekršitelj lukav, tada izbjegne ruku zakon, ali zato je potrebno mnogo znanja i iskustva (zakon karme, nesvjesna magija, telepatija). Zakoni su najzanimljiviji, pošto zakoni spadaju u nevidljivi svijet formi, koji kontrolira čovjeka na suptilan, "duhovan" način.

Razvoj demokratske države, u posljednjih dvjesto godina, snažno je unapredio razvoj savjesti, poput tržišnog gospodarstva, pošto ljudi moraju ovladati svoje emocije. Sa druge strane, mnoge potisnute emocije putuju u podsvijest, izazivaju crne oblake i hrane demonske sfere, koje žele izazivati nesreće na zemlji. To je nus pojava demokratskog društva, potisnute emocije, traume, koje su postale gotovo kolektivna pojava (danas svatko ima neku traumu), stres, razočarenja, neizvjesnost i dr.

Kolektivni razvoj svijesti, ima suptilne duhovne mehanizme, koje ova civilizacija još uvijek nije pronašla, pošto je nevidljivi svijet naučno negiran, "matematički nedokazan", i nemože se "izmjeriti instrumentima".

No, suptilni mehanizam duha, u budućnosti čovječanstvu priprema velike avanture, o kojima se sada "mnogima niti ne sanja", no, sve u svoje vrijeme, pošto u duhovnim svjetovima, vrijeme ne teče linearno, radi čega, autor ne želi iznositi svoje proročke vizije, ali drugi razlog je, pošto su previše šokantne. No, utješno je to, što se želi naglasiti, svijet če, po procjenama, 2032 izgledati potpuno drukčije, tvrdi materijalizam, karijerizam i egoizam če propasti u ponor zaborava, ili bolje rečeno,

izaći če iz mode sam po sebi.

Tajna okultna učenja i mudrost, degradirana su i stavljena na naučnu marginu. Nauka če ubrzo doseći plafon razvoja, slijedi velika kriza cjelokupnog sistema!

 

 

Creative Commons License

 

 

 

 

 

E mail me:

Slobodno me kontaktirajte za sva Vaša pitanja. Posaljite mi u kratkom opisu datum i sat rođenja, dali Vas pitanja zanimaju uz prorokovanje, talisman, ili crnu magiju.

Na mail odgovaram u roku od 7 dana

Stupite u kontakt sa nama odmah, I dobijte željene odgovore, isključivo chat WhatsApp ili Telegram, +385922499994 denestryworld@gmail.com

 

 

 

 

 

 
 

Talismani   Tamno more     Duhovi Goetie     Poslovna magija     Horoskop  Inicijacija      Home     Knjiga     Hot links     Web shop,!       Crna magija     Uvod     Web trgovina     FAQ   mail     Astro karta     Osnove I    Uvjeti rada     Astro     Osnove II     Drvo života     Shop   Bioritam  

Osobno prorokovanje, sadrži osnovni pregled vašeg horoskopa, koji je psihološka i karmična osnova života, analizu vaše aure, tarot čitanje pitanja direktne vidovitosti. Sva dodatna objašnjenja po tel. Isporuka u PDF formatu na vaš mail. Dali se nalazite pod utjecajem crne magije, ili je problem duhovne, tj karmične prirode, ili psihološke, npr. trauma, ili astrolološkog odnosa planeta. Riješite tu dilemu odmah već danas i jednom zauvijek!